FOTOGRAFIJE Z NOVE MAŠE
Nova Maša
Slovo od doma in sprejem Novomašnika
Litanje Srca Jezusovega
Priprava na novo mašo